ZASTAVENÍ EXEKUCE

a poradenství zdarma v Asociaci občanských poraden

Asociace občanských poraden - AOP - vznikla v roce 1997. V současné době sdružuje 40 poraden v 83 místech v ČR. Na problematiku zadlužení se zaměřuje a odbornou pomoc ZDARMA při řešení exekuce poskytne 38 poraden v zadlužení a finanční tísni v celé ČR.

Zastavení exekuce není jediným cílem AOP. Tím je rozvíjet síť občanských poraden a podporovat je v poskytování odborné, nezávislé a nestranné pomoci ZDARMA a doporučení na pobočkách v 18 právních oblastech. Projekt dluhy.obcanskeporadny.cz je součastí celého projektu a zaměřuje se na poradenství, pomoc ZDARMA, školení a osvětu v oblastech zadlužení, předlužení, exekuce a finanční gramotnosti. Na stránkách naleznete články / odpovědi na nejčastěji pokládané otázky, doporučení i zprávy o činnosti AOP.


Zastavení exekuce, resp. právní a finanční poradenství při jejím řešení poskytuje více jak 38 poboček:Zastavení exekuce v Občanských poradnách projektu "Finanční gramotnosti"

Projekt pomoci a podpory při jejím zastavování a následném řešení má nejen státní podporu, ale i podporu Československé obchodní banky, Poštovní spořitelny a Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem podpory projektu je zajistit nezávislost poradenství na jednotlivých finančních produktech / službách partnerů projektu a to i v případech, kdy se doporučení klientům poradny mohou dostat do střetu s jejich zájmy. Jinými slovy, pracovníci jednotlivých poboček Vám na základě svých zkušeností a výsledků dříve řešených případů pomoci doporučí i takový postup, který partnerům projektu NEVYHOVUJE tím, že nepodporuje jejich finanční zájmy (například tím, že doporučí konkurenční řešení, které je v daném okamžiku finančně výhodnější). A přesně tak by to mělo být - klobouk dolů.

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ POBOČKY AOP

Po rozkliknutí NADPISU / LINKU přejdete na AKTUÁLNÍ přehled poraden. Vyhledejte poradnu, kterou máte nejblíže a rozklikněte její link - zobrazí se adresa, telefonní kontakty a otevírací hodiny poradny.

Jste ohrožení exekucí?

20
07

Jak poznat, kdy se blíží / hrozí? Zaplatili jste všechny splátky? Máte více půjček z více zdrojů?

Odklad a zastavení

13
07

Odložit exekuci je možné. Úspěšnost jejího zastavení není malá, dosahuje téměř 80%

Konsolidace půjček

23
08

Právní pomoc pomůže exekuci zastavit. V AOP se poraďte, kde a jak zahájit oddlužení například žádostí o konsolidaci půjček