POMOC PŘI
ODVRACENÍ

EXEKUCE

Exekucí se zabývají věřitelé, exekutoři a dlužníci, ale i právníci zastupující dlužníky, poradny a informační zdroje, občanská sdružení, charita a spolky, kde získáte radu, zkušenosti, právní pomoc, finanční pomoc a někdy i půjčky pro odklad exekuce. Právě rychlý postup zvýší šanci na odklad nebo úplné odvrácení exekuce. Neváhejte, jednejte ihned, kontaktujte poradny.

Nechte si poradit při odvracení exekuce

spravedlnost fair play

Organizace Spravedlnost Fair Play doporučuje zachovat klid a nepropadat panice. Pomůže Vám hledat právní i finanční řešení hrozící nebo probíhající exekuce. Má zkušenosti, které pomohou.

září 2016

poradny v zadlužení

Veřejné poradny zabývající se dluhovým poradenstvím - seznam poraden projektu poradenství proti dluhové pasti včetně odpovědí na časté otázky kladené dlužníky ohroženými exekucí a oblastních poraden.

říjen 2016

iuridicum remedium o.s.

Iuridicum Remedium o.s. pomáhá s pravními záležitostmi zdarma lidem nad 50 let v oblasti zadlužení, nevýhodných smluv a v případě, že hrozí zahájení exekuce. Poskytuje právní zastoupení v soudním sporu

květen 2017

ODVRÁCENÍ EXEKUCE - PRÁVNÍ POMOC ZDARMA - KONSOLIDACE PŮJČEK - REFINANCOVÁNÍ PŮJČKY

ZASTAVENÍ EXEKUCE

Obecně prospěšná společnost SPRAVEDLNOST FAIR – PLAY se specializuje na právní pomoc svým členům , kterým se může stát každý

PRÁVNÍ POMOC ZDARMA

Organizace SPRAVEDLNOST FAIR – PLAY poskytuje právní pomoc, zastupování členům sdružení. Poradí i DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ ZDARMA

Poradny Projektu proti dluhové pasti v krajích a městech ČR poskytující poradenství pro dlužníky ohrožené dluhovou pastí a exekucí

ODKLAD EXEKUCE

Exekuci lze při splnění podmínek odložit. Pravděpodobnost odkladu exekuce není nízká. Jednejte co nejrychleji

VHODNÉ FINANCOVÁNÍ

Financování dlouhodobého dluhu vyžaduje vhodné podmínky. Konsolidujte půjčky, můžete tak vyjednat nižší úrok a lepší podmínky

KONSOLIDACE PŮJČEK

Půjčky pro konsolidaci a refinancování u jediného věřitele za výhodnějších podmínek s nižším úrokem, splátkami a jejich odkladem

PODMÍNKY PŮJČKY

Zjistěte podmínky pro získání konsolidační půjčky, ze které bude možné refinancovat existující dluhy vyvolávající ohrožení exekucí

PŮJČKA NA ODDLUŽENÍ

Občanské poradny doporučí půjčky pro oddlužení i právní pomoc s jejich získáním. Využijte zkušenosti s konsolidací a refinancováním

Je riziko exekuce reálné?

20
07

Jak poznat, že se blíží exekuce? Zapomněli jste na splátku? Půjčili jste si na více místech?

Zastavení / odklad exekuce

13
07

Odklad exekuce je reálný, úspěšnost dosahuje téměř 80%. Je potřeba splnit zákonné podmínky. Poraďte se s AOP

Konsolidace půjček

23
08

Právní pomoc oddálí exekuci. Pomoci může i půjčka se zástavou a konsolidace půjček se snížením úroků a splátek